Rules for this section / Pravidlá pre túto sekciu

[en] Your ideas and suggestions for new modifications
[sk] Vaše nápady a návrhy na nové modifikácie

Rules for this section / Pravidlá pre túto sekciu

Postby drndos » Sat Apr 04, 2009 8:49 pm

EN
1.) Please search for existing mod first, try google.com
2.) If there isn't any modification to your needs create topic in this forum
3.) Topic title must contain the main idea of the mod ie (Memberlist Export)
4.) Topic must content the specifications of features and some hints for developer, the best would be screenshots
5.) Please search again in this forum if there isn't the same or similar topic, and make sure that the request you are writing is not part of a phpbb 3 features.
6.) We are developing only phpBB 3 modifications

SK
1.) Prosím najskôr nájdite už existujúci mod, skúste aj google.sk
2.) Ak takáto modifikácia neexistuje tak vytvorte novú tému v tomto fóre
3.) Názov témy musí obsahovať hlavnú myšlienku modifikácie alebo ju nejak odlišovať od ostatných napr. (Export zoznamu užívateľov)
4.) Obsah musí obsahovať upresnenie jednotlivých funkcií a poprosil by som aj nejaké nápady pre realizáciu, najlepšie by boli screenshoty
5.) Prosím pred odoslaním témy ešte raz pozrite či sa v tomto fóre nenachádza podobná alebo rovnaká téma, a uistite sa že modifikácia o ktorú žiadate nie je náhodou časťou funkcií phpBB 3.
6.) Vytvárame iba phpBB 3 modifikácie
User avatar
drndos
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 227
Joined: Thu Feb 19, 2009 6:07 pm

Return to Your suggestions (MOD request)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron