Our FREE MODs / Naše bezplatné MODy

 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • Facebook chat for phpBB3
  This Chat / IM is based on AJAX and jQuery. It looks like facebook chat and has many features.
  8 Topics
  76 Posts
  Last post by cleaner View the latest post
  Sat Oct 30, 2010 4:46 pm
 • Buttons menu / Tlačítkové menu
  [en] Menu for phpbb3 (similar to phpbb.com menu) fully adjustable via ACP
  [sk] Modifikácia na pridanie plne nastaviteľného menu cez ACP pod headerom
  7 Topics
  100 Posts
  Last post by kaminee View the latest post
  Tue Nov 23, 2010 6:26 am
 • Classifieds / Inzercia
  [EN] Classifieds MOD is advertisement system for your board.
  [SK] Inzercia na predaj a kúpu pre phpbb3
  11 Topics
  44 Posts
  Last post by Consul QP V6 View the latest post
  Tue Nov 23, 2010 12:25 pm
 • Sort topics alphabetically / Abeceda
  [en] Add panel with letters to each forum
  [sk] Modifikácia na pridanie písmen nad každé fórum - po kliknutí na písmeno zobrazí iba témy, ktorých názvy na neho začínajú
  5 Topics
  73 Posts
  Last post by Alkerion View the latest post
  Wed Aug 11, 2010 8:47 pm
 • Move to trash / Presunúť do koša
  [en] Adds new quick-mod action - move to trash. Trash forum is defined in ACP.
  [sk] Pridá novú akciu moderátorovi - presunúť do koša. Fórum kôš je definované v Administračnom paneli.
  3 Topics
  26 Posts
  Last post by Komanche View the latest post
  Fri Jul 02, 2010 11:13 am
 • Top Topics / Najnovšie príspevky
  [EN] This modification displays on index page latest 5 newest topics, most replied and most viewed topics.
  [SK] Táto modifikácia zobrazí na indexe 5 posledných, najčítanejších a najaktívnejších tém.
  6 Topics
  43 Posts
  Last post by Culprit View the latest post
  Sun Nov 21, 2010 2:24 pm
 • No more outdated browsers / Upozornenie na zastaralý prehliadač
  [EN] Display the warning to all users browsing the forum with outdated browser (you can choose which browser is outdated via ACP), to encourage them to upgrade to a modern browser.
  [SK] Zobrazí upozornenie pre užívateľov so zastaralým prehliadačom, aby si stiahli jeden z moderných prehliadačov.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by itzcomputers View the latest post
  Sun Sep 05, 2010 10:49 am
 • Hidden Imageshack upload bar / Skrytý Imageshack upload bar
  [en] Hidden imageshack upload bar under textarea in posting.php for easy image uploading
  [sk] Pri písaní príspevku sa zobrazí Imageshack upload bar na ľahký upload obrázkov a ich vkladanie do fóra
  1 Topics
  7 Posts
  Last post by Starbucg View the latest post
  Wed Dec 02, 2009 3:08 pm
 • Last.fm statistics / Last.fm štatistiky
  [en] This mod adds statistics from last.fm about user's played tracks / Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva do profilu
  [sk] Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva zo stránky last.fm
  2 Topics
  4 Posts
  Last post by spreyeers View the latest post
  Fri Jul 10, 2009 12:43 pm
 • Hide code (links) until reply / Skrytie kódu (odkazov) pred odpoveďou
  [en] Hide code in topic until the user reply in this topic.
  [sk] Skrytie kódu pred užívateľov čo nenapísali v téme odpoveď.
  1 Topics
  22 Posts
  Last post by tk01 View the latest post
  Tue Oct 19, 2010 5:17 pm
 • Total PMs / Celkovo SS
  [en] Shows number of all PMs (in inbox) in header.
  [sk] Zobrazí počet všetkých súkromných správ (v zložke prijaté) v headeri.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by drndos View the latest post
  Thu Jan 14, 2010 1:10 pm
 • Secret code / Tajný kód
  [en] User which fills in the secret code will be auto added to some group and must be validated by admin
  [sk] Užívateľ, ktorý vyplní tajný kód bude automaticky pridaný do istej skupiny a musí byť schválený administrátorom
  1 Topics
  13 Posts
  Last post by frajer336 View the latest post
  Sun Nov 29, 2009 11:43 am
 • Warnings in UCP / Varovania v Užívateľskom paneli
  [en] Adds new tab to your UCP where every user can see his warnings/notes (given to him).
  [sk] Pridá novú záložku do užívateľského panelu, kde každý užívateľ môže vidieť svoje varovania/poznámky (ktoré dostal).
  1 Topics
  5 Posts
  Last post by Spide2007K View the latest post
  Sun Jul 12, 2009 4:03 pm
 • Style-dependant Usergroup Colors
  2 Topics
  3 Posts
  Last post by Culprit View the latest post
  Fri Jul 10, 2009 9:04 am
 • Real user page / Skutočná stránka užívateľa
  [en] This mod will change default name and URL of 'Forum location' on viewonline.php into real page for admins and write exactly position of user in UCP.
  [sk] Táto modifikácia zmení základný názov a URL na "Umiestnenie fóra" vo viewonline.php na skutočnú stránku užívateľa pre administrátorov a vypíše tiež presnú pozíciu užívateľa v UCP.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky View the latest post
  Sun Jan 31, 2010 3:31 pm
 • Share Topic / Zdieľať tému
  [en] This mod will allow users to fast share topic they like by one click. Facebook, Twitter and Delicious are supported.
  [sk] Táto modifikácia povolí užívateľom zdieľať tému, ktorá sa im páči jediným kliknutím. Facebook, Twitter a Delicious sú podporované.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  3 Posts
  Last post by Senky View the latest post
  Tue Feb 02, 2010 1:40 pm
 • Header links / Odkazy v hlavičke
  [en] This MOD will add admin-configurable 5 links to header of each page of forum. Links can have title, url and style (css). Also style of div which wraps this links can be edited.
  [sk] Táto modifikácia pridá 5 linkov, ktoré môže upravovať administrátor do hlavičky každej stránky fóra. Link môže mať text, url a štýl (css). Taktiež úprava štýlu div-u, ktorý obaľuje tieto linky je možná.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky View the latest post
  Sun Feb 07, 2010 12:18 pm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron