Our FREE MODs / Naše bezplatné MODy

 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • phpBB Social Network
  phpBB3 Social Network turns your board to full valued social network software. It will create your own small "Facebook" page with all main features of social networks.
  Subforum: phpbb Social Network - the newest version
  8 Topics
  86 Posts
  Last post by Kamahl
  Thu Mar 17, 2011 2:33 pm
 • Buttons menu / Tlačítkové menu
  [en] Menu for phpbb3 (similar to phpbb.com menu) fully adjustable via ACP
  [sk] Modifikácia na pridanie plne nastaviteľného menu cez ACP pod headerom
  8 Topics
  111 Posts
  Last post by pinkie
  Fri Apr 22, 2011 4:40 am
 • Classifieds / Inzercia
  [EN] Classifieds MOD is advertisement system for your board.
  [SK] Inzercia na predaj a kúpu pre phpbb3
  12 Topics
  64 Posts
  Last post by Kamahl
  Fri Apr 22, 2011 12:05 am
 • Sort topics alphabetically / Abeceda
  [en] Add panel with letters to each forum
  [sk] Modifikácia na pridanie písmen nad každé fórum - po kliknutí na písmeno zobrazí iba témy, ktorých názvy na neho začínajú
  5 Topics
  74 Posts
  Last post by tommq
  Fri Jan 21, 2011 12:56 pm
 • Move to trash / Presunúť do koša
  [en] Adds new quick-mod action - move to trash. Trash forum is defined in ACP.
  [sk] Pridá novú akciu moderátorovi - presunúť do koša. Fórum kôš je definované v Administračnom paneli.
  3 Topics
  27 Posts
  Last post by faulksie
  Wed Jan 12, 2011 4:00 pm
 • Top Topics / Najnovšie príspevky
  [EN] This modification displays on index page latest 5 newest topics, most replied and most viewed topics.
  [SK] Táto modifikácia zobrazí na indexe 5 posledných, najčítanejších a najaktívnejších tém.
  6 Topics
  46 Posts
  Last post by pinkie
  Fri Apr 22, 2011 4:44 am
 • No more outdated browsers / Upozornenie na zastaralý prehliadač
  [EN] Display the warning to all users browsing the forum with outdated browser (you can choose which browser is outdated via ACP), to encourage them to upgrade to a modern browser.
  [SK] Zobrazí upozornenie pre užívateľov so zastaralým prehliadačom, aby si stiahli jeden z moderných prehliadačov.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by itzcomputers
  Sun Sep 05, 2010 10:49 am
 • Hidden Imageshack upload bar / Skrytý Imageshack upload bar
  [en] Hidden imageshack upload bar under textarea in posting.php for easy image uploading
  [sk] Pri písaní príspevku sa zobrazí Imageshack upload bar na ľahký upload obrázkov a ich vkladanie do fóra
  1 Topics
  9 Posts
  Last post by Rumlik
  Sun Apr 03, 2011 3:16 pm
 • Last.fm statistics / Last.fm štatistiky
  [en] This mod adds statistics from last.fm about user's played tracks / Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva do profilu
  [sk] Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva zo stránky last.fm
  2 Topics
  4 Posts
  Last post by spreyeers
  Fri Jul 10, 2009 12:43 pm
 • Hide code (links) until reply / Skrytie kódu (odkazov) pred odpoveďou
  [en] Hide code in topic until the user reply in this topic.
  [sk] Skrytie kódu pred užívateľov čo nenapísali v téme odpoveď.
  1 Topics
  24 Posts
  Last post by WascallyWabbit
  Sun Feb 20, 2011 9:04 pm
 • Total PMs / Celkovo SS
  [en] Shows number of all PMs (in inbox) in header.
  [sk] Zobrazí počet všetkých súkromných správ (v zložke prijaté) v headeri.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by drndos
  Thu Jan 14, 2010 1:10 pm
 • Secret code / Tajný kód
  [en] User which fills in the secret code will be auto added to some group and must be validated by admin
  [sk] Užívateľ, ktorý vyplní tajný kód bude automaticky pridaný do istej skupiny a musí byť schválený administrátorom
  1 Topics
  14 Posts
  Last post by Zeus
  Mon Jan 03, 2011 4:51 pm
 • Warnings in UCP / Varovania v Užívateľskom paneli
  [en] Adds new tab to your UCP where every user can see his warnings/notes (given to him).
  [sk] Pridá novú záložku do užívateľského panelu, kde každý užívateľ môže vidieť svoje varovania/poznámky (ktoré dostal).
  1 Topics
  5 Posts
  Last post by Spide2007K
  Sun Jul 12, 2009 4:03 pm
 • Style-dependant Usergroup Colors
  2 Topics
  3 Posts
  Last post by Culprit
  Fri Jul 10, 2009 9:04 am
 • Real user page / Skutočná stránka užívateľa
  [en] This mod will change default name and URL of 'Forum location' on viewonline.php into real page for admins and write exactly position of user in UCP.
  [sk] Táto modifikácia zmení základný názov a URL na "Umiestnenie fóra" vo viewonline.php na skutočnú stránku užívateľa pre administrátorov a vypíše tiež presnú pozíciu užívateľa v UCP.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Jan 31, 2010 3:31 pm
 • Share Topic / Zdieľať tému
  [en] This mod will allow users to fast share topic they like by one click. Facebook, Twitter and Delicious are supported.
  [sk] Táto modifikácia povolí užívateľom zdieľať tému, ktorá sa im páči jediným kliknutím. Facebook, Twitter a Delicious sú podporované.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  3 Posts
  Last post by Senky
  Tue Feb 02, 2010 1:40 pm
 • Header links / Odkazy v hlavičke
  [en] This MOD will add admin-configurable 5 links to header of each page of forum. Links can have title, url and style (css). Also style of div which wraps this links can be edited.
  [sk] Táto modifikácia pridá 5 linkov, ktoré môže upravovať administrátor do hlavičky každej stránky fóra. Link môže mať text, url a štýl (css). Taktiež úprava štýlu div-u, ktorý obaľuje tieto linky je možná.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Feb 07, 2010 12:18 pm

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests