Last visit was: Sat May 28, 2011 7:53 am

It is currently Sat May 28, 2011 7:53 am

 • Information
  Information about our paid modifications
  62 Topics
  63 Posts
  Last post by Kamahl
  Thu May 19, 2011 9:56 am
 • Your suggestions (MOD request)
  Your ideas and suggestions for new modifications
  44 Topics
  182 Posts
  Last post by drndos
  Tue Apr 19, 2011 3:52 pm
 • Articles
  Forum for Articles / Blog modification. You can find here tutorials for phpbb3
  2 Topics
  15 Posts
  Last post by drndos
  Tue Dec 14, 2010 10:18 am
 • Portal / Portál
  [en] Fully functional and simple phpbb3 portal
  [sk] Plne funkčný jednoduchý portál pre phpbb3
  6 Topics
  35 Posts
  Last post by Kamahl
  Sun Jan 30, 2011 3:28 pm
 • Knowledge base (articles) / Články (blog)
  [en] Knowledge base or articles system (blog) for phpbb3
  [sk] Modifikácia ktorá vám na fórum pridá knowledge base respektíve články
  9 Topics
  61 Posts
  Last post by yangyun06
  Thu May 19, 2011 6:41 am
 • Highlight topic / make topic important
  [en] Admin or moderator can highlight any topic (background or title) and users will notice it earlier
  [sk] Pri vytváraní témy majú admini a modi možnosť zvýrazniť tému farebne (pozadie aj nadpis) aby si ju všimol každý užívateľ
  2 Topics
  17 Posts
  Last post by yangyun06
  Thu May 19, 2011 9:10 am
 • List of topics / Zoznam tém
  [en] Alphabetized list of all topics (except of topics from VIP forum)
  [sk] Zoznam všetkých tém abecedne (okrem VIP fóra)
  3 Topics
  15 Posts
  Last post by Jamie32
  Sun Mar 06, 2011 10:16 pm
 • Flash gallery / Flashová fotogaléria
  [en] Flash gallery for phpbb3 with rating of images
  [sk] Flash galéria s možnosťou hodnotenia obrázkov a zakázania zo strany užívateľov
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by drndos
  Tue Mar 24, 2009 5:04 pm
 • Community moderated forum / Fórum moderované užívateľmi
  [en] Users can vote for a post and post will become highlighted, hidden, faded or normal
  [sk] Užívatelia môžu hodnotiť príspevky a podľa toho sa príspevky stanú vysvietenými, skrytými, zblednú alebo alebo budú normálne
  4 Topics
  31 Posts
  Last post by Whispere
  Fri Apr 08, 2011 5:07 pm
 • Email Import/Export
  [en] Export emails into file and import users from file !
  [sk] Exportujte emaily do súboru a nahrávajte užívateľov zo súboru!
  1 Topics
  6 Posts
  Last post by drndos
  Sat Mar 12, 2011 1:57 pm
 • Mass register / Hromadná registrácia
  [en] If you are admin, you can go to register.php and add users. Just an email is required. You can also choose, to which group users will be added.
  [sk] Ak ste administrátor, môžete ísť na register.php a pridávať užívateľov. Potrebný je iba email. Môžete si tiež vybrať, do akej skupiny bude užívateľ pridaný.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Jan 31, 2010 3:20 pm
 • Read topics permission / Oprávnenie čítať témy
  [en] This MOD will add a new permission to each forum - can read topics.
  [sk] Táto modifikácia pridá novú možnosť pre každé fórum - môže čítať témy.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  4 Posts
  Last post by rarewaves
  Sat Nov 06, 2010 9:13 am
 • Live desk / Podpora naživo
  [en] This MOD will add a live desk to your forum. If you are administrator or moderator, you can see all topics, discuss them and close them. If you are not, you can see only your topics and discuss them. Almost everything is done by ajax.
  [sk] Táto modifikácia vám pridá na fórum podporu naživo. Ak ste administrátor alebo moderátor, môžete vidieť všetky témy, diskutovať ich a uzatvárať ich. Ak nie ste, môžete vidieť iba svoje témy a diskutovať ich. Takmer všetko je robené cez Ajax.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Feb 21, 2010 5:59 pm
 • Topic check / Kontrola tém
  [en] Adds a button next to all topics for moderators to check the topic, if there is a new reply in it it will uncheck again
  [sk] Pridá tlačítko pri názve každej témy pre moderátorov aby mohli skontrolovať tému, ak je v téme nová odpoveď, téma sa znovu označí ako neskontrolovaná
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by drndos
  Sun Feb 21, 2010 5:48 pm
 • Invitations / Pozvánky
  [en] This MOD will add an option to register on forum just through the invitation. Administrator has an option to add invitations to users via ACP.
  [sk] Tento MOD vám pridá na fórum registráciu možnú iba cez pozvánky. Administrátor má možnosť pridávať pozvánky užívateľom cez ACP.
  1 Topics
  4 Posts
  Last post by AVAST
  Fri Mar 11, 2011 6:46 am
 • phpBB Social Network
  phpBB3 Social Network turns your board to full valued social network software. It will create your own small "Facebook" page with all main features of social networks.
  Subforum: phpbb Social Network - the newest version
  9 Topics
  88 Posts
  Last post by Kamahl
  Thu May 19, 2011 9:57 am
 • Buttons menu / Tlačítkové menu
  [en] Menu for phpbb3 (similar to phpbb.com menu) fully adjustable via ACP
  [sk] Modifikácia na pridanie plne nastaviteľného menu cez ACP pod headerom
  8 Topics
  116 Posts
  Last post by cubguy
  Tue May 24, 2011 7:03 pm
 • Classifieds / Inzercia
  [EN] Classifieds MOD is advertisement system for your board.
  [SK] Inzercia na predaj a kúpu pre phpbb3
  12 Topics
  67 Posts
  Last post by Kamahl
  Mon May 16, 2011 8:40 am
 • Sort topics alphabetically / Abeceda
  [en] Add panel with letters to each forum
  [sk] Modifikácia na pridanie písmen nad každé fórum - po kliknutí na písmeno zobrazí iba témy, ktorých názvy na neho začínajú
  5 Topics
  74 Posts
  Last post by tommq
  Fri Jan 21, 2011 12:56 pm
 • Move to trash / Presunúť do koša
  [en] Adds new quick-mod action - move to trash. Trash forum is defined in ACP.
  [sk] Pridá novú akciu moderátorovi - presunúť do koša. Fórum kôš je definované v Administračnom paneli.
  3 Topics
  27 Posts
  Last post by faulksie
  Wed Jan 12, 2011 4:00 pm
 • Top Topics / Najnovšie príspevky
  [EN] This modification displays on index page latest 5 newest topics, most replied and most viewed topics.
  [SK] Táto modifikácia zobrazí na indexe 5 posledných, najčítanejších a najaktívnejších tém.
  6 Topics
  45 Posts
  Last post by CHA0S
  Sat Jan 15, 2011 1:40 pm
 • No more outdated browsers / Upozornenie na zastaralý prehliadač
  [EN] Display the warning to all users browsing the forum with outdated browser (you can choose which browser is outdated via ACP), to encourage them to upgrade to a modern browser.
  [SK] Zobrazí upozornenie pre užívateľov so zastaralým prehliadačom, aby si stiahli jeden z moderných prehliadačov.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by itzcomputers
  Sun Sep 05, 2010 10:49 am
 • Hidden Imageshack upload bar / Skrytý Imageshack upload bar
  [en] Hidden imageshack upload bar under textarea in posting.php for easy image uploading
  [sk] Pri písaní príspevku sa zobrazí Imageshack upload bar na ľahký upload obrázkov a ich vkladanie do fóra
  1 Topics
  9 Posts
  Last post by Rumlik
  Sun Apr 03, 2011 3:16 pm
 • Last.fm statistics / Last.fm štatistiky
  [en] This mod adds statistics from last.fm about user's played tracks / Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva do profilu
  [sk] Pridá štatistiky o tom čo užívateľ počúva zo stránky last.fm
  2 Topics
  4 Posts
  Last post by spreyeers
  Fri Jul 10, 2009 12:43 pm
 • Hide code (links) until reply / Skrytie kódu (odkazov) pred odpoveďou
  [en] Hide code in topic until the user reply in this topic.
  [sk] Skrytie kódu pred užívateľov čo nenapísali v téme odpoveď.
  1 Topics
  26 Posts
  Last post by g14nnakal
  Mon May 09, 2011 6:39 pm
 • Total PMs / Celkovo SS
  [en] Shows number of all PMs (in inbox) in header.
  [sk] Zobrazí počet všetkých súkromných správ (v zložke prijaté) v headeri.
  3 Topics
  16 Posts
  Last post by drndos
  Thu Jan 14, 2010 1:10 pm
 • Secret code / Tajný kód
  [en] User which fills in the secret code will be auto added to some group and must be validated by admin
  [sk] Užívateľ, ktorý vyplní tajný kód bude automaticky pridaný do istej skupiny a musí byť schválený administrátorom
  1 Topics
  14 Posts
  Last post by Zeus
  Mon Jan 03, 2011 4:51 pm
 • Warnings in UCP / Varovania v Užívateľskom paneli
  [en] Adds new tab to your UCP where every user can see his warnings/notes (given to him).
  [sk] Pridá novú záložku do užívateľského panelu, kde každý užívateľ môže vidieť svoje varovania/poznámky (ktoré dostal).
  1 Topics
  5 Posts
  Last post by Spide2007K
  Sun Jul 12, 2009 4:03 pm
 • Style-dependant Usergroup Colors
  2 Topics
  3 Posts
  Last post by Culprit
  Fri Jul 10, 2009 9:04 am
 • Real user page / Skutočná stránka užívateľa
  [en] This mod will change default name and URL of 'Forum location' on viewonline.php into real page for admins and write exactly position of user in UCP.
  [sk] Táto modifikácia zmení základný názov a URL na "Umiestnenie fóra" vo viewonline.php na skutočnú stránku užívateľa pre administrátorov a vypíše tiež presnú pozíciu užívateľa v UCP.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Jan 31, 2010 3:31 pm
 • Share Topic / Zdieľať tému
  [en] This mod will allow users to fast share topic they like by one click. Facebook, Twitter and Delicious are supported.
  [sk] Táto modifikácia povolí užívateľom zdieľať tému, ktorá sa im páči jediným kliknutím. Facebook, Twitter a Delicious sú podporované.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  3 Posts
  Last post by Senky
  Tue Feb 02, 2010 1:40 pm
 • Header links / Odkazy v hlavičke
  [en] This MOD will add admin-configurable 5 links to header of each page of forum. Links can have title, url and style (css). Also style of div which wraps this links can be edited.
  [sk] Táto modifikácia pridá 5 linkov, ktoré môže upravovať administrátor do hlavičky každej stránky fóra. Link môže mať text, url a štýl (css). Taktiež úprava štýlu div-u, ktorý obaľuje tieto linky je možná.
  Moderator: Senky
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Senky
  Sun Feb 07, 2010 12:18 pm
 • phpBB styles
  10 Topics
  31 Posts
  Last post by syrphidae_of_poland
  Sat Feb 05, 2011 7:42 pm
 • Other
  Topics
  Posts
  Last post
 • Test
  Test Forum
  7 Topics
  56 Posts
  Last post by singularity
  Tue May 17, 2011 11:46 pm

Who is online

In total there are 3 users online :: 2 registered, 0 hidden and 1 guest (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 45 on Wed Sep 15, 2010 3:53 pm

Registered users: Alexa [Bot], Yahoo [Bot]
Legend: Administrators, MOD Developers

Statistics

Total posts 1182 • Total topics 297 • Total members 612 • Our newest member cubguy